Του Αποστόλου Ανδρέα

Το Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία.

Τότε που δεν το ‘σκιαζε η φοβέρα και δεν το πλάκωνε η σκλαβιά.

Ευχαριστούμε θερμώς τη φίλη Κούλα Αντωνίου για την αποστολή της φωτογραφίας.

Απάντηση