Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων.

Απάντηση