Στ.Καραβίδας: στην ΕΡΤ. Στην Blue Flag δείξαμε την υπεροχή μας.

Απάντηση