Στ.Καραβίδας: Οι εξοπλισμοί γίνονται ώστε ο Ελληνισμός να εξασφαλίσει το πραγματικό status quo που του αναλογεί

1 σχόλιο

Απάντηση