Η γεωπολιτική και η επιχειρησιακή αξία των Belhara.Ο νέος άξονας θα έχει ως βάση τον Ελληνισμό.

Απάντηση