Η Ναυμαχία της Σαλαμίνος- 29 Σεπτεμβρίου 480π.Χ

Εις ανάμνηση της Ναυμαχίας που διέσωσε τον πολιτισμό, αναδημοσιεύουμε την εξιστόρηση υπο του Ιστορικού Σαράντου Καργάκου.

Απάντηση