Νέα γαλλική πρόταση για 4 φρεγάτες στα 3,5δις με ό,τι οπλισμό απαιτήσει το Π.Ν – Ιω. Μάζης

Απάντηση