Εμείς είμαστε η Γαλάζια Πατρίδα

Όλα μπλε. Εμείς είμαστε η Γαλάζια Πατρίδα.

Απάντηση