“14 Εγκλήματα μιας Αυτοκρατορίας” Το νέο βιβλίο της Ελίνας Σταματίου

Η Ελίνα Σταματίου στην ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ με το Λάζαρο Μαύρο και το Μάριο Πούλαδο, για το βιβλίο της “14 Εγκλήματα μιας Αυτοκρατορίας”.

Απάντηση