Στ.Καραβίδας: Σύγκριση Δυνάμεων Ελλάδος και Τουρκίας. Θα νικήσουμε.

Απάντηση