Κιτς ξόανα και άλλα τέρατα στην υπηρεσία του Υβριδικού Πολέμου.

από τον Μαστροσίμπλ

Απάντηση