Πρόταση αναδιοργάνωσης των τμημάτων Αναγνωρίσεως του Δ΄ΣΣ.


αναδημοσιεύουμε από το amynagr.blogspot.com


Είναι γνωστό στον Ελληνικό τύπο εδώ κι αρκετό καιρό, ότι ο Ελληνικός Στρατός σχεδιάζει μια νέα αναδιοργάνωση, με αναδιάταξη  Σχηματισμων, στα πλαίσια της Νέας Δομής Δυνάμεων (η οποία εκτιμούμε ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί). Ανάμεσα στις αλλαγές που πιθανώς θα προβεί, είναι:

 • Η κατάργηση των Στρατηγείων της 16ης και 12ης Μεραρχίας Πεζικού,
 • Η δημιουργία Ταξιαρχιών τετράγωνης δομής.
 • Η κατάργηση μιας Μ/Κ Ταξιαρχίας του Δ’ΣΣ, κι ενός ακόμα Σχηματισμού – Συγκροτήματος της 1ης Στρατιάς. Σημειώνεται ότι με την κατάργηση των 4 Στρατηγείων, θα μειωθούν οι ανάγκες σε προσωπικό κατά 800-1.000 περίπου άτομα.


Παλαιότερα είχαμε κάνει εκτενές άρθρο εκφράζοντας την άποψή μας σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε δομής Ταξιαρχίας. Είχαμε αναλύσει διεξοδικά τα υπέρ και τα κατά της κάθε δομής, και στο τέλος προτείναμε την διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, κυρίως λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων μέσων και κατάλληλης εκπαίδευσης/νοοτροπίας. Από την άλλη μεριά όμως, είχαμε αναφέρει ότι τυχόν  αλλαγή σε τετράγωνη δομή θα ευνοήσει σημαντικά την εκτέλεση κινητής Άμυνας ή κάποιας άλλης μη συμβατικής μορφής, λόγω της ύπαρξης περισσότερων εφεδρειών.

Συνεπώς μια τέτοια αλλαγή στη δομή του Δ’ Σώματος Στρατού σημαίνει πως ο ΕΣ θέλει να λάβει μια πιο “επιθετική” και συνάμα πιο “ανθεκτική” στάση στο μέτωπο του Έβρου. Δηλαδή, επιζητά πιο ξεκάθαρα την ολοκληρωτική καταστροφή των εχθρικών τμημάτων μέσω κατάλληλων αντεπιθέσεων, ανάληψη της πρωτοβουλίας των κινήσεων, και στη συνέχεια είτε αποκλιμάκωση, είτε  διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων. Στο τελευταίο μάλιστα συνηγορεί και η διατήρηση του Στρατηγείου της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας.
Οι παραπάνω όμως αλλαγές δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε και απλό στο να πραγματοποιηθούν. Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΕΣ έχει βασίσει την οργάνωση, την εκπαίδευση, τους εξοπλισμούς, και τα σχέδιά του στη δομή Σώμα Στρατού-Μεραρχία-Τριγωνική Ταξιαρχία.
Συνεπως, μερικές από τις εξισώσεις που καλείται να βρει λύσεις αν κάνει πράξη τα σχεδιαζόμενα, είναι οι εξής:

 • Τι θα απογίνουν – μάλλον που θα ενταχθούν- οι οργανικές ΕΑΝ (Επιλαρχίες Αναγνωρίσεως) των Μεραρχιών;
 • Τι θα απογίνουν αντίστοιχα τα οργανικά τμήματα ΠΒ των Μεραρχιών (Μοίρες ΠΒ Pzh-2000, Μοίρες ΠΕΠ, Πυροβολαρχίες Α/Α ΠΒ, Πυροβολαρχίες Παρατηρήσεως κοκ);
 • Τι θα συμβεί στα υπόλοιπα τμήματα υποστήριξης και ΔΜ που ανήκουν απευθείας στη Μεραρχία (Στρατονομία, ΤΥΠ, Λόχοι ΔΒ κοκ);

Είμαστε σίγουροι ότι θα επιλεγούν οι βέλτιστες λύσεις οι οποίες και θα επιτρέψουν την πιο εύκολη εφαρμογή των όποιων σχεδίων. Εξάλλου, πότε δεν αμφισβητήθηκαν οι επιλογές του ΕΣ σε αυτό τον χώρο. 


Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, θα παραθέσουμε την άποψή μας για την προτεινόμενη δομή των δυνάμεων Αναγνώρισης. Θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε, έστω με τις όποιες γνώσεις υπάρχουν από μεριάς μας, αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τον τον ΕΣ.

Μονάδες Αναγνώρισης
Κάθε στρατιωτική δύναμη έχει ανάγκη από ένα γρηγορότερο και πιο ευέλικτο τμήμα, προκειμένου να την βοηθήσει να εκπληρώσει την αποστολή της. Επιπροσθέτως, το πεδίο της μάχης αναμένεται να είναι αβέβαιο, υψηλής έντασης, και ταχέως εξελισσόμενο. Συνεπώς, κάθε Διοικητής Σχηματισμού έχει ανάγκη από Μονάδες Αναγνώρισης, προκειμένου να τον ενημερώσουν έγκαιρα για τη θέση και τις διαθέσεις του εχθρού, για να μπορεί ο ίδιος να λάβει την ορθολογικότερη απόφαση την  πιο σωστή χρονικά στιγμή. Με πιο απλά λόγια, οι Μονάδες Αναγνώρισης “βοηθούν καίρια στο να διευκρινιστει η αβεβαιότητα του πεδίου της Μάχης” (ΕΕ 6-20Α). 
Οι Μονάδες Αναγνώρισης, προκειμένου να το πετύχουν αυτό οφείλουν να είναι καταρχήν πιο ευκίνητες από την κυρίως δύναμη, χωρίς όμως να υστερούν σε ισχύ πυρός. Παλαιότερα αυτό επιτυγχανόταν μέσω του Ιππικού. Αργότερα όμως, ειδικά μετά την υιοθέτηση πολυβόλων, τα τμήματα Αναγνώρισης έπρεπε να ήταν επί θωρακισμένων οχημάτων για να αντέχουν στα συνεχή κι εύστοχα πυρά των πρώτων. Τα ΤΘ οπότε, συνεχίζουν να είναι εν πολλοίς το καταλληλότερο χερσαίο μέσο Αναγνώρισης μέχρι σήμερα. 
Αποστολές
Όσον αφορά τις αποστολές που εκτελούν οι Μονάδες Αναγνώρισης, λίγο πολύ είναι ίδιες με αυτές του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή:

 • Τακτική αναγνώριση, προς αποκάλυψη αδυναμιών της εχθρικής διάταξης.
 • Αντιαναγνώριση (παρεμπόδιση εχθρικής αναγνώρισης).
 • Ως τμήμα ασφαλείας (εμπροσθοφυλακή, πλαγιοφυλακή, οπισθοφυλακή) του κυρίως σώματος του Σχηματισμού.
 • Ως δύναμη κάλυψης.
 • Για οικονομία δυνάμεων. Χρήση δηλαδή των τμημάτων αναγνωρίσεως για κάλυψη ενός τομέα όπου δεν αναμένεται έντονη εχθρική δραστηριότητα, προκειμένου να ενισχυθεί ο κύριος τομέας.
 • Ως εφεδρεία για εκτόξευση αντεπιθέσεων.
 • Μεγιστοποίηση των όποιων κερδών προκύψουν από μια επιτυχημένη επίθεση, μέσω της Εκμετάλλευσης και Καταδίωξης.
 • Εφέλκυση του εχθρού σε ζώνες καταστροφής.

Συνεπώς προκύπτει ότι οι Μονάδες Αναγνώρισης παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων. Αποτελούν το “πολυεργαλείο” κάθε Διοικητή διότι έχουν σημαίνοντα ρόλο σε κάθε φάση του αγώνα, ήτοι από τη λήψη επαφής των τμημάτων ασφαλείας, μέχρι τη φάση της αντεπίθεσης, εκμετάλλευσης και καταδίωξης – ή πετυχημένης σύμπτυξης σε περίπτωση δυσμενούς κατάληξης.
Συνεπώς, τα τμήματα Αναγνωρίσεως πρέπει είναι ταχυκίνητα, με σύγχρονο εξοπλισμό, θωρακισμένα, και με μεγάλη ισχύ πυρός προκειμένου να μπορούν να εκτελούν όλες τις αποστολές που τους ανατίθενται. 
Το παραπάνω συμπέρασμα, σε συνδυασμό με το υπάρχον ισοζύγιο χερσαίων δυνάμεων στο μέτωπο του Έβρου, δείχνουν εκ πρώτης πως οι δυνατότητες του Δ”ΣΣ στην Αναγνώριση πρέπει να ενισχυθούν, ακόμη και εις βάρος άλλων πιεστικών αναγκών.
Σημερινή ΚατάστασηΩς γνωστόν, ο ΕΣ διαθέτει σήμερα τις εξής Επιλαρχίες Αναγνωρίσεως στην ΠΕ/Δ’ΣΣ:

 1. Α’ ΕΑΝ, που ανήκει στην 29η Μ/Π Ταξιαρχία Πεζικού, με έδρα την Κομοτηνή.
 2. Γ’ ΕΑΝ, οργανική της 12ης Μεραρχίας ΠΖ.
 3. Δ’ ΕΑΝ, οργανική της 16ης Μεραρχίας ΠΖ.

Πρόκειται για ΕΑΝ οι οποίες χρησιμοποιούν μίξη ελαφρών ΤΘ οχημάτων VBL και Hummer, ΤΟΜΠ M-113, καθώς και αρμάτων Leopard 1A5 (μία Ίλη). Επίσης, η κάθε ΙΛΑΝ (Ίλη Αναγνωρίσεως) είναι εξοπλισμένη με 3 Μ-106. Τέλος, διαθέτουν Ουλαμούς Α-Τ (M-901ΙΤV), καθώς κι όλα τα τμήματα ΔΜ που διαθέτει μια Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (ΕΜΑ).
Συμπερασματικά, το Δ’ΣΣ διαθέτει από μία ΕΑΝ σε κάθε Μεραρχία ΠΖ του, καθώς και μια ΕΑΝ στην 29η Μ/Π Ταξιαρχία, η οποία έχει κύρια αποστολή την εσωτερική ασφάλεια. 
Κάνοντας ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την σημερινή κατάσταση, μπορούμε να πούμε πως η παραπάνω λύση μπορεί μεν να προσφέρει Μονάδες Αναγνώρισης σε όλους του εμπρός Μείζονες Σχηματισμούς (και 12η και 16η Μεραρχία), ωστόσο η “διάσπαση δυνάμεων” που συντελείται, στερεί από τα τμήματα αναγνώρισης την ανεξάρτητη εκτέλεση ορισμένων πιο “δύσκολων” και πιο ανεξάρτητων αποστολών. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλύπτουν τις απαιτήσεις της Μεραρχίας που ανήκουν με επάρκεια.

Προτάσεις αναδιοργάνωσης ΕΑΝ
Οι Μεραρχίες όμως που εξυπηρετούν οι σημερινές ΕΑΝ πρόκειται να καταργηθούν, και την αποστολή τους θα την επωμιστεί το Δ’ΣΣ σε συνδυασμό με τις “τετράγωνες” πλέον Ταξιαρχίες. Συνεπώς, οι ανάγκες για αναγνώριση είναι αρκετά διαφορετικές, καθώς ένα Σώμα Στρατού εκτελεί επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο βάθος και μέτωπο.  Κι αυτή η ανάγκη είναι που ίσως μας οδηγήσει σε υιοθέτηση τολμηρών αλλαγών. Διότι αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την δημιουργία ενός Τεθωρακισμένου Συντάγματος Αναγνώρισης (ΤΣΑ) στα πρότυπα του Αμερικανικού Στρατού, αλλά φυσικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας και στα υπάρχοντα μέσα. 
Η δημιουργία ενός ΤΣΑ λοιπόν ως οργανικό Συγκρότημα του Δ’ΣΣ το οποίο θα δρα είτε σαν Τμήμα Αναγνώρισης, είτε σαν Σχηματισμός, πιστεύουμε πως θα προσδώσει δυνατότητες που μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητες – ή έστω τεράστιου βαθμού δυσκολίας.
Οργάνωση Αμερικανικού Τεθωρακισμένου Συντάγματος Αναγνώρισης
Ένα Αμερικάνικο Σύνταγμα Αναγνωρίσεως συγκροτούνταν ως εξής:

 • Ίλη Διοικήσεως
 • Τρεις Επιλαρχίες Αναγνωρίσεως (ΕΑΝ), όπου η καθεμιά διαθέτει:
  • Μία Ίλη Διοικήσεως.
  • Τρεις ΙΛΑΝ αποτελούμενες από 12 Μ3 Bradley, 9 M1 Abrams και 2 όλμους Μ106*.
  • Μία Ίλη αρμάτων Μ1Α2 Abrams. 
  • Μία Πυροβολαρχία Πυροβολικού.
 • Ένα Τάγμα Ελικοπτέρων (ΤΕ/Π) αποτελούμενο από:
  • Λόχο Διοικήσεως.
  • Τρεις Λόχους Ε/Π Αναγνωρίσεως (16 ΟΗ-58D Kiowa Warrior, 8 UH-60 Black Hawk).
  • Ένα Λόχο Επιθετικών Ε/Π (ΛΕΕ/Π) (8 ΑΗ-64 Apache) ΥΔ.
  • Λόχο Επισκευών.
 • Επιλαρχία Υποστηρίξεως (ΕΥΠ), αποτελούμενη:
  • Ίλη Διοικήσεως
  • Λόχο Εφοδιασμού-Μεταφορών (ΛΕΜ).
  • Λόχο Υγειονομικού (ΛΥΓ).
  • Λόχο Τεχνικού (ΛΤΧ).
 • Λόχο Μηχανικού.
 • Α/Α Πυροβολαρχία(Stinger FIM-92, Avenger).
 • Λόχο Στρατονομίας
 • Λόχο ΡΒΧΠ (ΡαδιοΒιολογικοΧημικού Πολέμου).
 • Επιπλέον Υπό Διοίκηση (ΥΔ) τμήματα, αναλόγως της αποστολής.

*Πρόκειται για ΙΛΑΝ που ανήκει σε ΤΣΑ. Η ΙΛΑΝ που ανήκει σε Μεραρχιακή ΕΑΝ, έχει διαφορετική οργάνωση (δες παρακάτω εικόνα). 
Σε απόλυτους αριθμούς, ένα Αμερικανικό Τ.Σ.Α. έχει (ή μάλλον είχε) :

 1. Περίπου 4.800 προσωπικό.
 2. 102 άρματα M1 Abrams.
 3. 108 ΤΟΜΑ Μ3 Bradley.
 4. 18 Μ106 φορείς όλμου.
 5. 18 πυροβόλα.
 6. 16 ΟΗ-58D Kiowa Warrior.
 7. 8 UH-60 Black Hawk.
 8. 8 ΑΗ-64 Apache (ΥΔ).
 9. 8-12 Avenger.

Όπως γίνεται κατανοητό, το παραπάνω Συγκρότημα μόνο κατ’όνομα είναι επιπέδου Συντάγματος, καθώς η ισχύς πυρός του ισοδυναμεί με τουλάχιστον 2 Ελληνικές Μ/Κ Ταξιαρχίες Πεζικού.

Τυπική δομή Τεθωρακισμένου Συντάγματος Αναγνώρισης (Ιππικού).
Η διαφορά μιας ΙΛΑΝ όταν ανήκει σε Μεραρχιακή ΕΑΝ, κι όταν ανήκει σε ΕΑΝ ενός ΤΣΑ.

Σήμερα, τα Αμερικανικά Τεθωρακισμένα Συντάγματα Αναγνώρισης έχουν στην ουσία καταργηθεί, λόγω της αλλαγής της οργάνωσής του. Στη θέση τους δημιουργήθηκαν οι “Ταξιαρχικές ΕΑΝ”, δηλαδή από μια ΕΑΝ σε κάθε Ομάδα Μάχης Ταξιαρχίας. Ο λόγος οπότε που καταργήθηκαν τα ΤΣΑ δεν είχε να κάνει με τις φτωχές τους επιδόσεις, αλλά μάλλον λόγω της έκλειψης της Σοβιετικής απειλής.


Επειδή όμως  η “Σοβιετική απειλή” της Ελλάδας καλά κρατεί, αυτό μας αναγκάζει να οργανωνόμαστε διαφορετικά.

Φέρνοντας το Τεθωρακισμένο Σύνταγμα Αναγνώρισης στα Ελληνικά δεδομέναΕίναι γνωστό ότι ο ΕΣ δεν έχει ούτε ΤΟΜΑ Μ3Α2, ούτε πληθώρα UAS. Ως αντι-Μ3 όμως έχει VBL, Hummer και περιμένει Μ-1117, αντί για UAS έχει παραλάβει 70 ελικόπτερα ΟΗ-58D, και διαθέτει ήδη στις ΕΑΝ του από 14 Leopard 1A5 τα οποία έχουν αξιόλογη ισχύ πυρός, 9 Μ106Α2 (από 3 σε κάθε ΙΛΑΝ), καθώς και Α-Τ συστήματα Μ-901ITV.
Επιγραμματικά, ένα Ελληνικό ΤΣΑ θα μπορούσε να έχει την παρακάτω δομή:

 • Ίλη Διοικήσεως
 • Τρεις Επιλαρχίες Αναγνωρίσεως (ΕΑΝ), Α’ , Γ΄, Δ΄, όπου η καθεμιά θα διαθέτει:
  • Ίλη Διοικήσεως με Διμοιρία Ελεύθερων Σκοπευτών,  και Διμοιρία UAV.
  • Τρεις ΙΛΑΝ αποτελούμενες από 20 Μ-1117/VBL, Διμοιρίας Α-Τ και 3 όλμους Μ106.
  • Ίλη αρμάτων με 14 Leopard 1A5.
 • Μοίρα Α/Κ Πυροβολικού Pzh-2000Gr (οργανικά ή ΥΔ).
 • Δύο Λόχοι Ε/Π Αναγνωρίσεως (16 ΟΗ-58D Kiowa Warrior) (οργανικά ή YΔ).
 • Λόχο Επιθετικών Ε/Π (ΛΕΕ/Π) (8 ΑΗ-64 Apache) (οργανικά ή ΥΔ).
 • Λόχο Επισκευών (οργανικά ή ΥΔ).
 • Επιλαρχία Υποστηρίξεως (ΕΥΠ), αποτελούμενη από:
  • Ίλη Διοικήσεως.
  • Λόχο Εφοδιασμού-Μεταφορών (ΛΕΜ).
  • Λόχο Υγειονομικού (ΛΥΓ).
  • Λόχο Υλικού Πολέμου (ΛΥΠ).
  • Λόχο Τεχνικού (ΛΤΧ).
 • Λόχο Μηχανικού.
 • Δύο (2) Α/Α Πυροβολαρχίες (ΑSRAD HELLAS).
 • Λόχο Στρατονομίας.

Οι “αριθμοί” για το παραπάνω Συγκρότημα θα είναι:

 1. Περίπου 3.200 άτομα προσωπικό μαζί με τα ΥΔ τμήματα. Αλλιώς, το προσωπικό ανέρχεται περίπου στα 2.600 άτομα.
 2. 42 Leopard 1A5.
 3. 234 M-1117/VBL/Hummer/ Μ-113.
 4. 27 Μ106Α2.
 5. 12 Μ-901ITV.
 6. 12 Pzh-2000Gr (YΔ).
 7. 16 OH-58 KW (ΥΔ).
 8. 8 ΑΗ-64 Apache (YΔ).
 9. 16-24 Asrad Hellas.
Προτεινόμενη δομή ενός Ελληνικού Τεθωρακισμένου Συντάγματος Αναγνώρισης.

Συμπερασματικά, το Ελληνικό ΤΣΑ θα υστερεί μεν σε σχέση με το Αμερικάνικο σε αριθμό αρμάτων, ποιότητα ΤΟΜΑ, και αριθμό Ελικοπτέρων, θα υπερέχει δε σε πυρά υποστήριξης, Α/Α άμυνα, και αριθμό ΤΟΜΑ. Επιπρόσθετα, το Ελληνικό ΤΣΑ θα έχει πολύ μικρότερες απαιτήσεις επάνδρωσης, καθώς θα απαιτεί μόνο το 66% (2/3) του προσωπικού ενός Αμερικανικού ΤΣΑ. 
Οπότε, το προτεινόμενο Ελληνικό ΤΣΑ μπορούμε να πούμε πως θα έχει έναν πιο αμυντικό προσανατολισμό σε σχέση με το Αμερικανικό, κυρίως λόγω της ενισχυμένης Αεράμυνας, των περισσότερων ΤΟΜΑ, και της ύπαρξης 12 Μ-901ITV.
Πλεονεκτήματα Τεθωρακισμένο Συντάγματος Αναγνώρισης σε σχέση με τις “Μεραρχιακές” ΕΑΝ
Κάποιος που διαβάζει αυτό το άρθρο, ίσως αναρωτηθεί “για ποιο λόγο να μπει σε τέτοια διαδικασία ο ΕΣ, ενώ στην ουσία δεν εισάγει κάτι νέο;” Μερικοί άλλοι, που δίνουν σημασία μόνο στους αριθμούς ίσως πουν “αφού δεν παίρνουμε καινούριο οπλικό σύστημα, τότε είναι άνευ σημασίας”.
Δυστυχώς όμως (ή μάλλον ευτυχώς), η επιτυχής έκβαση των επιχειρήσεων δεν εναπόκειται κατ’αποκλειστικότητα – ακόμα και κατά κύριο λόγο, στους αριθμούς. Η σωστή οργάνωση των δυνάμεων, η σωστή τοποθέτηση τους, η σωστή ιδέα ενεργείας, το ηθικό, καθώς και η πρότερη εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στα οπλομηχανήματα και εκάστοτε επιχειρησιακά σχέδια, είναι που κρίνουν τη νίκη από την ήττα. 
Οπότε, η σωστή οργάνωση των τμημάτων Αναγνώρισης του Δ’ΣΣ, των τμημάτων που προορίζονται να συμμετέχουν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, απαιτεί τη δέουσα προσοχή.
Παρακάτω λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του τι παραπάνω προσφέρει στο Δ’ΣΣ ένα ΤΣΑ αντί για 2-3 μεμονωμένες ΕΑΝ. Αυτό θα το επιτύχουμε εξετάζοντας την δυνατότητα του κάθε τμήματος στην εκτέλεση όλων των πιθανών αποστολών που πρόκειται να αναλάβει. 
Σύγκριση δυνατοτήτων
Όσον αφορά λοιπόν τις Μονάδες Αναγνώρισης, αυτές πρέπει να είναι ικανές να φέρουν εις πέρας τις κάτωθι αποστολές:

 1. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των επιχειρήσεων σε βάθος, εγγύς, και στα μετόπισθεν.
 2. Εκτέλεση αναγνώρισης (δρομολογίου, ζώνης, περιοχής, ένοπλης).
 3. Εκτέλεση αποστολών ασφαλείας (επιτήρηση, ασφάλεια/φύλαξη, κάλυψη).
 4. Εκτέλεση επιχειρήσεων οικονομίας δυνάμεων.

1. Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των επιχειρήσεων σε βάθος, εγγύς, και στα μετόπισθεν
Μια Μεραρχιακή Επιλαρχία Αναγνωρίσεως είναι οργανωμένη να επιχειρεί σε βάθος, εγγύς και μετόπισθεν της Μεραρχίας που ανήκει. Το Σώμα Στρατού όμως έχει αρκετά μεγαλύτερο βάθος και μέτωπο δράσης, το οποίο όμως και πρέπει να καλυφθεί. Με απλά λόγια, όταν επιχειρείς σαν Μεραρχία, σου αρκεί η ΕΑΝ. Όταν όμως επιχειρείς ως Σώμα Στρατού, τότε δεν σου αρκούν οι 2 ΕΑΝ των εμπρός Μεραρχιών, αλλά ούτε ακόμα και τρεις. 
Ο λόγος είναι πως με τις 3 ΕΑΝ ίσως να καλύπτεις το μέτωπο, δεν καλύπτεις όμως και το βάθος. 

Απλοϊκό παράδειγμα που δείχνει το μεγαλύτερο χώρο επιχειρήσεων που έχει ένα Σώμα Στρατού σε σχέση με μια Μεραρχία.
[1]

2. Εκτέλεση ΑναγνώρισηςΣε αυτή την αποστολή και τα δύο Τμήματα μπορούν να αποδώσουν, με τον μόνο περιορισμό για την Μεραρχιακή ΕΑΝ να αποτελεί το γεγονός της πιο μικρής αντίστασης της έναντι υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων. 
3. Εκτέλεση αποστολών ασφαλείας 
Σκο­πό­ς των επι­χει­ρή­σεων α­σφα­λεί­α­ς, εί­να­ι­ η συλλο­γ­ή­ πληρο­φο­ρι­ώ­ν γ­ι­α­ το­ν εχθρό­ κα­ι­ η πα­ρο­χή­ χρό­νο­υ α­ντί­δρα­σης, χώ­ρο­υ ελι­γ­μο­ύ­ κα­ι­ προ­στα­σί­α­ς στο­ κυρί­ως σώ­μα­. Κύ­ρι­α­ χα­ρα­κτηρι­στι­κά το­υς εί­να­ι­ η επι­θετι­κό­τητα­ στην α­να­γ­νώ­ρι­ση προ­κειμένου να­ μει­ωθο­ύ­ν ο­ι­ α­σάφει­ες σχετι­κά με το­ν εχθρό­ κα­ι­ το­ έ­δα­φο­ς, η λή­ψη της επα­φή­ς κα­ι­ η δι­α­τή­ρηση της γ­ι­α­ να­ εξα­σφα­λι­στεί­ η συνεχή­ς ρο­ή­ πληρο­φο­ρι­ώ­ν, καθώς κα­ι­ η έ­γ­κα­ι­ρη πα­ρο­χή­ α­να­φο­ρώ­ν α­κρι­βεί­α­ς προ­ς την προ­στα­τευό­μενη δύ­να­μη. 
Στι­ς α­πο­στο­λέ­ς α­σφα­λεί­α­ς περι­λα­μβάνο­ντα­ι­ ο­ι­ πα­ρα­κάτω α­πο­στο­λέ­ς: 

 • Επι­τή­ρηση: Παροχή έγκαιρης προειδοποίησης στην κύρια δύναμη χωρίς να εμπλέκεται σε μάχη. Χωρίζεται σε εμπρόσθια, πλάγια και νώτων.
 • Α­σφάλει­α (Φύλαξη)­: Είναι η επιτήρηση σε συνδυασμό με απαγόρευση του εχθρού να διεξάγει αναγνώριση (δηλαδή αντιαναγνώριση). Επιπλέον είναι πιθανό να εμπλακεί σε μικρού χρονικού διαστήματος εμπλοκές. Χωρίζεται σε εμπροσθοφυλακή, πλαγιοφυλακή, οπισθοφυλακή.
 • Κάλυψη: Η δύναμη κάλυψης εκπληρώνει όλες τι­ς υπο­χρεώ­σει­ς των δυνάμεων επιτήρησης κα­ι­ φύλαξης. Επιπλέον, ενεργ­εί­ χωριστά α­πό­ το­ κυρίως Σώ­μα­, προ­κει­μέ­νο­υ να­ δι­α­μο­ρφώ­σει­ την τα­κτι­κή­ κα­τάστα­ση νωρίς κα­ι­ να­ πα­ρα­πλα­νή­σει­, α­πο­δι­ο­ργ­α­νώ­σει­ κα­ι­ κα­τα­στρέ­ψει­ τι­ς εχθρι­κέ­ς δυνάμεις. Σε αντίθεση με την δύναμη επιτήρησης κα­ι­ φύ­λα­ξης, η δύναμη κάλυψης εί­να­ι­ αυτάρκης κα­ι­ ικα­νή­ να­ ενεργεί ανεξάρτητα α­πό­ το­ Κυρί­ως Σώ­μα­. Σημειώνεται ότι με το πέρας της αποστολής κάλυψης, το τμήμα εντάσσεται στην εφεδρεία του Σχηματισμού, και ετοιμάζεται να εκτελέσει σχέδια αντεπιθέσεων.

Σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα οργάνωσης και διεξαγωγής επιχειρήσεων, η ΙΛΑΝ επιτηρεί, η ΕΑΝ επιτηρεί κι ασφαλίζει, ενώ το ΤΣΑ επιτηρεί, ασφαλίζει και καλύπτει. Με απλά λόγια, το ΤΣΑ μπορεί να δράσει τελείως ανεξάρτητα ως ένας επιπλέον Σχηματισμός, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική κατάσταση. 
Σημείωση: Στον Ελληνικό Στρατό και σε όσους στρατούς δεν διαθέτουν ΤΣΑ, οι ΕΑΝ επιχειρούν ως δύναμη κάλυψης, ενισχυόμενες όμως με αρκετές Μονάδες Ελιγμού (ΠΖ,ΤΘ) και Υποστήριξης (ΠΒ, ΜΧ, ΑΣ).

Το ΤΣΑ μετά τη σύμπτυξη του από δύναμη κάλυψης, επιχειρεί ως εφεδρεία του ΣΣ (όπως εικόνα), ή ακόμα και κάποιου Σχηματισμού (Ταξιαρχία).
[1]

4. Οικονομία Δυνάμεων

Η οικονομία δυνάμεων είναι μια από τις αρχές πολέμου που πρέπει να ακολουθείται από όλους. Και είναι η χρήση των απολύτως απαραίτητων δυνάμεων στις δευτερεύουσες προσπάθειες, προκειμένου να επιτευχθεί ει δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων στην Κύρια Προσπάθεια (ΚΠ). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στις επιθετικές, όσο και στις αμυντικές επιχειρήσεις.
Όσον αφορά το Δ’ΣΣ, το όποιο τμήμα Αναγνώρισης προκύψει θα πρέπει να έχει αρκετή ισχύ πυρός και ταχυκινησία, προκειμένου να μπορεί να υποκαθιστά μία, ή ακόμα και 2 Μ/Κ Ταξιαρχίες, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση δυνάμεων στην εφεδρεία, για εκτόξευση αντεπιθέσεων. Κι όπως είναι απολύτως φυσικό, αυτό δεν γίνεται να επιτευχθεί από τις σημερινές ΕΑΝ, παρά μόνο με σοβαρή δέσμευση δυνάμεων ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ και ΔΜ.
Ένα ΤΣΑ από την άλλη, είναι απολύτως κατάλληλο γι’αυτήν την αποστολή, μιας και μπορεί σχεδόν[2] ανεξάρτητα να εκτελέσει την παραπάνω αποστολή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο το ΤΣΑ να χρησιμοποιηθεί ως δύναμη απόκρουσης έναντι της δευτερεύουσας προσπάθειας, προκειμένου να συγκεντρωθούν υπέρτερες φίλιες δυνάμεις στην αποφασιστική μάχη. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα ενός ΤΣΑ να καλύπτει το 1/2 του τομέα ενός ολόκληρου Σώματος Στρατού, απαλευθερώνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο 2 Μ/Κ Ταξιαρχίες προκειμένου να τηρηθούν ως εφεδρεία.[1]

Επιπλέον των ανωτέρω, ένα ΤΣΑ μπορεί να λειτουργήσει κι ως “δόλωμα” προκειμένου να εξαπατήσει τον εχθρό, ο οποίος νομίζοντας ότι έχει βρει το αδύναμο σημείο αμύνης, θα διοχετεύσει την εφεδρεία του, και στο τέλος θα οδηγηθεί σε προσχεδιασμένους χώρους καταστροφής.

Αντεπίθεση εκτός τοποθεσίας

Σε παλαιότερο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στην πιθανότητα της εκτέλεσης αντεπίθεσης εκτός τοποθεσίας, προκειμένου να καταστραφεί ο εχθρός στους χώρους συγκεντρώσεως/εξορμήσεως του. Το ΤΣΑ είναι Σχηματισμός που μπορεί μετά από κατάλληλη ενίσχυση – κυρίως σε ΤΘ και ΠΒ, να διεξάγει αυτή την ενέργεια.


Το σημαντικότερο όμως σε αυτή την περίπτωση όμως είναι άλλο, κι όχι αν δύναται το ΤΣΑ να εκτελέσει την αποστολή. Αυτό που έχει σημασία είναι πως το ΤΣΑ μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα αυτή την αδυναμία του εχθρού, καθώς μπορεί να επιχειρήσει σε πιο μεγάλο βάθος – ακόμα και 50 χλμ μπροστά από την Γραμμή προωθημένων θέσεων φίλιων τμημάτων (FLOT). Ενδεικτικά, η απόσταση αυτή για μια ΕΑΝ είναι 20 μίλια (περίπου 30 χλμ).

Μερικές επιπλέον σκέψεις


Σίγουρα η δημιουργία και μόνο του παραπάνω Συντάγματος Αναγνώρισης πιστεύουμε πως θα δώσει έναν ακόμη πανίσχυρο “Σχηματισμό” στα χέρια του Διοικητή του Δ’ΣΣ, “Σχηματισμό” που θα είναι ικανός να κάνει σχεδόν τα πάντα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της ΠΕ του Δ’ΣΣ.


Σε περίπτωση όμως που ο ΕΣ αποφασίσει υπέρ της συγκρότησης του παραπάνω τμήματος, εκτιμούμε πως πρέπει να αναζητηθούν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του κυρίως σε εξοπλισμό. Μερικά ενδιαφέροντα όπλα που θα αυξήσουν την ισχύ του προτεινόμενου Συντάγματος είναι περισσότερα άρματα. Ακόμα και πλεονάζοντα Leopard 1A5. Ιδανικό θα είναι να υπάρχουν 9 άρματα σε κάθε ΙΛΑΝ με ταυτόχρονη κατάργηση των Ιλών των ΕΑΝ Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των αρμάτων σε 81 άρματα – σχεδόν διπλάσια αυτών που προτείνουμε.


Δεν πρέπει να λησμονηθεί επίσης η εισαγωγή νέου ΤΟΜΑ (π.χ. Μ3 bradley) και χρήση του ως ΤΘ όχημα Αναγνώρισης συνδυαστικά με τα ελαφρύτερα Μ-1117 και VBL. Τα Μ-113 πρέπει να αντικατασταθούν, ή τουλάχιστον να αναβαθμιστούν (αν δυστυχώς παραμείνουν).
Επιπλέον, είναι πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί η ίδρυση ενός Ουλαμού UAS σε κάθε ΕΑΝ.

Τέλος, θεωρούμε πως αυτονόητη σε περίπτωση αύξησης των ΤΘ και ένταξης νέου ΤΟΜΑ,την ενίσχυση του ΜΧ του Συντάγματος, με τη δημιουργία ενός Τάγματος ΜΧ στην θέση του υπό πρόταση ΛΜΧ. Ο λόγος εδώ είναι οι υπέρτερες δυνατότητες ζεύξεως υδάτινων κωλυμάτων, άρσης και δημιουργίας κωλυμάτων, κοκ. 

Επίλογος


Οι ιθύνοντες γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Διότι πέραν των γνώσεων, έχουν μπροστά τους και την υπάρχουσα κατάσταση. Η μετακίνηση όμως των ΕΑΝ κάτω από μία ενιαία “ομπρέλα”, και η ενίσχυσή τους με τα απαραίτητα τμήματα υποστήριξης μάχης και ΔΜ εκτιμούμε ότι θα δράσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος στις συνολικές δυνατότητες του Δ’ΣΣ. 


Σημειώσεις


[1] Όλοι οι χάρτες  είναι σε τυχαίες θέσεις, με τυχαίες αποστάσεις και όρια Σχηματισμών-Μονάδων. Μοναδικός σκοπός τους είναι να καταδειχθούν τα γραφόμενα.
[2] Για να εκτελέσει επιτυχώς την αποστολή, χρειάζεται να του διατεθούν ορισμένες ενισχύσεις κυρίως σε ΠΖ,ΤΘ,ΠΒ.
Βιβλιογραφία
FM 3-98 (2015) Reconnaissance and Security Operations.FM 17-95 (2014) Cavalry Operations.FM 17-97 (2016) Regimental Armored Cavalry Toop.

Απάντηση