Στ. Καραβίδας: Να ενεργοποιήσουμε το Δόγμα του Ενιαίου Εθνικού Ψυχισμού

Να ενεργοποιήσουμε το Δόγμα του Ενιαίου Εθνικού Ψυχισμού. Η Εθνική Φρουρά διατηρεί την ισορροπία δυνάμεων στην Κύπρο.

Απάντηση