Live Training: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης χερσαίων δυνάμεων


Γράφει ο Ευθύμιος Λάζος

αναδημοσιεύουμε από το defencereview.gr


Για την εκπαίδευση έχουν ειπωθεί ρητά, τα οποία υπογραμμίζουν την αξία της, όπως «εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις» ή «περισσότερος ιδρώτας στην εκπαίδευση, λιγότερο αίμα στον πόλεμο». Στις 4 Οκτωβρίου του 2020 είχαμε δημοσιεύσει το άρθρο «Ελληνικός Στρατός: Το νέο ολοκληρωμένο τεχνολογικό βοήθημα εκπαίδευσης», στο οποίο σας είχαμε ενημερώσει για την πρόθεση του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) να προμηθευτεί το ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης BT-46 της σουηδικής Saab. Επίσης παρουσιάσαμε τον εξομοιωτή BT-46, ο οποίος είναι ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα. Να σημειωθεί ότι στις δοκιμές αξιολόγησης του BT-46, που πραγματοποίησε ο ΕΣ στη Ξάνθη, το σύστημα άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Όσο αυξάνει η εξάρτηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την τεχνολογίας, την ανάγκη επίγνωσης της κατάστασης και όσο η ανάγκη αύξησης της ταχύτητας εκτέλεσης στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνει, τόσο αυξάνει και η ανάγκη για ηγήτορες με ικανότητα άμεσης λήψης σωστών αποφάσεων. Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι και η ρεαλιστική εκπαίδευση. Όσο περισσότερο ομοιάζουν οι προσλαμβάνουσες της εκπαίδευσης με την πραγματικότητα του πεδίου μάχης, τόσο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μάχης μπορεί να γίνει πιο προβλέψιμο. Όσο πιο ρεαλιστικά είναι τα σενάρια-αντικείμενα της εκπαίδευσης, τόσο λιγότερος θα είναι ο αιφνιδιασμός την ώρα της μάχης. Και λιγότερος αιφνιδιασμός σημαίνει αυξημένες πιθανότητες λήψης της σωστής και κατάλληλης απόφασης.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που δεν έχει το πλεονέκτημα της ποσότητας έναντι του εχθρού, η ρεαλιστική εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας στον οποία θα πρέπει να γίνει σοβαρή επένδυση: Καλύτερα εκπαιδευμένα στελέχη και στρατεύσιμοι σημαίνει καλύτερο και πιο ομοιογενές σύνολο (Μονάδα, Σχηματισμός), που σε συνδυασμό με την επαρκή επάνδρωση και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα θα είναι ένα σύνολο ικανό και επαρκές να φέρει εις πέρας της αποστολή τους, δηλαδή την προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της διαφύλαξης των εθνικών μας δικαίων. Γενικά, η εκπαίδευση έχει σκοπό την προετοιμασία για την επιτυχία της όποιας αποστολής. Άρα, η στρατιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι όσο ρεαλιστική μπορεί να γίνει: Σήμερα, ρεαλισμός στην εκπαίδευση σημαίνει τεχνολογία.

Η τεχνολογία επιτρέπει ρεαλιστικά σενάρια, διαρκή και διαχρονική αξιολόγηση των επιδόσεων, επισήμανση των όποιων λαθών και επανάληψη της εκπαίδευσης για τη διόρθωση αυτών των λαθών. Η στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά και η διαδικασία της εκπαίδευσης δεν είναι και δεν πρέπει να παραμένει στατική. Όσο αλλάζουν και μεταλλάσσονται οι απειλές τόσο πρέπει να αλλάζει και να μεταλλάσσεται και η εκπαίδευση. Εκτός του BT-46, ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που εντοπίσαμε από τη Saab είναι το Live Training, το οποίο καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων εκπαίδευσης των χερσαίων δυνάμεων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξομοίωσης πραγματικού χρόνου, ο οποίος επιτρέπει την εκπαίδευση από επίπεδο Ομάδας μέχρι και το επίπεδο της Ταξιαρχίας.

Το σύστημα είναι σπονδυλωτό και μπορεί να καλύψει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών ενός στρατού, από το επίπεδο της προετοιμασίας, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης μέχρι τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση της, σε επίπεδο στρατιώτη και σε επίπεδο ελιγμού ενός ολόκληρου σχηματισμού. Οι τομείς που υποστηρίζει το Live Training είναι η εκπαίδευση πυροβολητών (αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων), οι διαδικασίες παροχής πυρών υποστήριξης και πυροβολικού, αναγνώρισης και ανεφοδιασμού, η συνεργασία επίγειων μέσω με αεροπορικά, οι επιχειρήσεις εντός αστικών περιοχών, οι επιχειρήσεις εξουδετέρωσης ναρκών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων ασύμμετρων απειλών, οι επιχειρήσεις προστασίας από πυρηνικές, βιολογικές και χημικές ουσίες και οι επιχειρήσεις υγειονομικού (επί και εκτός του πεδίου μάχης, υπό την απειλή πυρών ή μη).

Η παρεχόμενη εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε έδαφος ή περιοχή, ενώ υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, σε βάση δεδομένων, εκπαιδευτικών δράσεων έτσι ώστε να μπορεί να γίνει, εύκολα και γρήγορα, σύγκριση προόδου και να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν και όπου χρειαστεί. Η χρήση του συστήματος συμβάλει και στη μείωση των δαπανών εκπαίδευσης, ενώ η όλη εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα του αντικειμένου/αντικειμένων, ελέγχεται και καταγράφεται από το κέντρο CTC (Combat Training Centre). To CTC είναι τοποθετημένο επί εμπορευματοκιβωτίου και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από μια θέση σε άλλη με φορτηγό. Υποστηρίζει την ταυτόχρονη εκπαίδευση έως και 10.000 στρατιωτών ανεπτυγμένων σε μια περιοχή μέγιστου εμβαδού 40 x 40 χιλιομέτρων. Ο έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτυγχάνεται από το λογισμικό EXCON, πλούσιο σε εργαλεία για την προετοιμασίας, την εκτέλεση, τον έλεγχο-καταγραφή και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης.

Το επικοινωνιακό σύστημα του Live Training είναι επίσης σπονδυλωτό και υποστηρίζει τις επικοινωνίες από το κατώτατο έως και το κλιμάκιο της Ταξιαρχίας. Έχει την ικανότητα διαχείρισης έως και 400 γεγονότων το δευτερόλεπτο, με μηδενική απώλεια δεδομένων. Όπως προείπαμε το Live Training έχει δώσει έμφαση στο ρεαλισμό. Για παράδειγμα, κατά την εκπαίδευση στο αντικείμενο της αντιμετώπισης πυρηνικών, βιολογικών και χημικών ουσιών, το σύστημα προσδιορίζει μια περιοχή μόλυνσης και στη διάρκεια της άσκησης το σενάριο της «απειλής» τροποποιείται σύμφωνα με την πραγματική εναλλαγή ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέμου. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να λαμβάνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις, όπως στο πεδίο μάχης. Σε άλλο παράδειγμα, κατά την εκπαίδευση στο αντικείμενο της παροχής πυρών υποστήριξης, το Live Training μπορεί να εξομοιώσει βολές όλμων μόνο ή σε συνδυασμό με άλλη παράμετρο όπως η χρήση UAV, συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, μονάδων και βολών πυροβολικού κ.ά.

Απάντηση