Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θρησκεία Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

της Δρος Άννας Κωνσταντινίδου

Ένα πρωτότυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα τρέξει από το νέο ακαδημαϊκό έτος στο Τμήμα Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ…

Τίτλος : Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (και τη νέα σειρά της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου) και σε διάφορες ειδικότητες επιστημόνων…

Πληροφορίες και αιτήσεις εντός του ιστότοπου.

Εκτός από το μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος, θα συμμετέχουμε ως διδάσκοντες, επιστήμονες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες …

Είναι γεγονός ότι η θρησκεία κατά τις τελευταίες δεκαετίες επανεμφανίζεται με τρόπο δυναμικό στις δυτικές κοινωνίες, διεκδικώντας ένα κεντρικό ρόλο στη διεθνή δημόσια σφαίρα. Η δημιουργία ενός πιο σύνθετου μωσαϊκού θρησκειών στον σύγχρονο δημόσιο χώρο, οφείλεται μεταξύ άλλων στα αλλεπάλληλα μεταναστευτικά ρεύματα που σφραγίζουν τον 21ο αιώνα.
Η θρησκεία συνυφαίνεται διεθνώς με πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς, συμβάλλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας και ταυτόχρονα συνδέεται με κοινωνικές εντάσεις και φαινόμενα βίας. Η νέα αυτή πραγματικότητα καθιστά επιτακτική την ανάγκη μιας διεπιστημονικής και εκ βάθους μελέτης του ρόλου της θρησκείας στο σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και της συμβολής της στην παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη.
Το ΠΜΣ Θρησκεία Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια είναι καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Καλύπτει την ανάγκη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της πολυεπίπεδης σχέσης μεταξύ της θρησκείας και της πολιτικής και του ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και της ειρήνης.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΠΜΣ αποτελεί η προσέγγιση και κατανόηση του ρόλου της θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα στα οποία το Ισλάμ κατέχει κυρίαρχη θέση.

Η φυσιογνωμία του Τμήματος Θεολογίας

Στα σχεδόν σαράντα χρόνια της λειτουργίας του, το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ έχει διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα και φυσιογνωμία. Επεδίωξε και υπηρετεί με συνέπεια τη δημιουργική σύνθεση παράδοσης και ανανέωσης, μια σύνθεση την οποία εκφράζει με τρόπο φιλελεύθερο και πνεύμα οικουμενικό. Καλλιεργεί συστηματικά το θεολογικό διάλογο τόσο με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στο πεδίο της επιστημονικής μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού, στο χώρο του διαθρησκειακού διαλόγου και του πολιτιστικού πλουραλισμού, της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και τις προοπτικές του ενιαίου χώρου ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη της Ορθόδοξης Παράδοσης και του πολιτισμού που πηγάζει από αυτήν και την ενσαρκώνει σε ποικίλα μνημεία λόγου και τέχνης, τα δε μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης και έρευνας αυτών των μνημείων είναι απαλλαγμένα από ομολογιακές δεσμεύσεις, ακολουθούν τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και σέβονται την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του Τμήματος και τη φιλοσοφία του, η οποία στηρίζεται στο τρίπτυχο ανοιχτότητα – διάλογος – πολιτισμός.

Απάντηση