Στ.Καραβίδας:F-35, Rafale, αδυναμίες τουρκικών drones

Απάντηση