Καθ’ Οδόν || Ο ρόλος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Ως πότε θα κατηγορούμε για εθνική μειοδοσία το ΕΛΙΑΜΕΠ και ποιες είναι οι δικές μας ευθύνες;

Καμαρώστε τους

https://youtu.be/IlRF8stszjs

●Το πιο γαμάτο site● https://conserva.gr/

●Simple Facebook

https://www.facebook.com/simpleman.gr/

●Μουσική τίτλων

● Beyond the Rush Sans Solo-TeknoAXE’s Royalty Free Music

●Simple Facebook

https://www.facebook.com/simpleman.gr/

Απάντηση