Οι βαθύτεροι στόχοι Τουρκίας, όπως τους αναλύουν οι ίδιοι οι Τούρκοι ειδικοί 2-5-2020

Από την διαδικτυακή ομιλία του καθηγητού Ι.Μάζη, που διοργάνωσε το Τμήμα AHEPA HJ-20 «Ορφέας» της Κομοτηνής. 

Η ομιλία με επί πλέον, τους χαιρετισμούς που προηγήθηκαν, στο σύνδεσμο:

Απάντηση