Ποια η δύναμη της Τουρκίας σε UAVs; Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα (Μέρος 2ο)

Στο 2ο μέρος της ανάλυσης μας, θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα εν υπηρεσία μη επανδρωμένα συστήματα των Τ.Ε.Δ, προκειμένου