ή αλλάζετε, ή βουλιάζετε……

Μύνημα προς πάσα κατεύθυνση: ή αλλάζετε, ή βουλιάζετε….

Απάντηση